Privacy Statement

Dit Privacy statement geeft aan hoe ARS Traffic & Transport Technology, verder aan te duiden met ARS T&TT, omgaat met de door u verstrekte persoonsgegevens op www.scanmijniet.nl.

Persoonsgegevens
De door u verstrekte persoonsgegevens (kenteken, e-mail, wachtwoord) worden, tezamen met openbare voertuig informatie, verwerkt om uitvoering te geven aan uw verzoek om niet meer geregistreerd te worden door de ANPR camera’s [1], welke voor verkeersonderzoek(en) worden ingezet. Het gegevensbestand van Scan-mij-niet is aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp).

E-mailadres
Scan-mij-niet vraagt om uw e-mailadres. Dit adres wordt door Scan-mij-niet onder andere gebruikt om uw inschrijving te bevestigen. Daarnaast wordt het gebruikt om u te informeren over wijzigingen, bijvoorbeeld wanneer u uw persoonsgegevens heeft aangepast of wanneer uw inschrijving verloopt

Analyse van gegevens en cookies
Scan-mij-niet houdt niet identificeerbare (statistische) gegevens bij die van belang zijn voor de werking en eventuele verbetering van haar website. Zo wordt onder andere bijgehouden voor welke pagina's grote belangstelling bestaat. Maar ook hoeveel bezoekers er langskomen en wat de stille en drukke uren zijn. Om de faciliteiten en functies aan te passen aan de apparatuur van de gebruiker, wordt verder bijgehouden met welk type browser deze site wordt benaderd.

Scan-mij-niet gebruikt zogeheten tijdelijke 'cookies'. Een cookie is een klein bestandje dat door de browser op uw harde schijf wordt geplaatst en waar een website informatie in bewaart. Deze tijdelijke bestandjes worden gebruikt om de inschrijfprocedure goed te laten verlopen. Indien u geen cookies wenst, kunt u via uw browser het gebruik daarvan uitzetten. Echter, indien u in uw browser het gebruik van 'cookies' uitzet, kan dit gevolgen hebben voor het verloop van de inschrijfprocedure.

Beveiliging
Scan-mij-niet gebruikt beveiligingstechnieken om het verlies, verminking, onrechtmatige toegang of enige andere aantasting van informatie te voorkomen.

Dit privacy statement is vastgesteld op 10 augustus 2016. Scan-mij-niet behoudt zich het recht voor om dit privacy statement aan te passen. Raadpleegt u daarom periodiek het privacy statement.
 

[1] ANPR camera’s: de camera’s waarmee passerende kentekens worden geregistreerd.