Welke onderzoeken zijn aangesloten bij scanmijniet.nl? Worden ook andersoortige kentekenregistraties hiermee voorkomen?

Het gebruik maken van scanmijniet.nl is voor verkeersonderzoeken een vrijwillige maatregel om de privacy van verkeersdeelnemers optimaal te waarborgen. Er is (nog) geen verplichting op het gebruik van dit register. Op de pagina ‘aangesloten onderzoeken’ kunt u inzien welke projecten er momenteel zijn aangesloten.

 

Scanmijniet.nl is bedoeld om ervoor te zorgen dat de kentekens, voor de automobilisten die dit wensen, niet worden opgenomen in verkeersonderzoeken. Afhankelijk van het soort onderzoek kan hiermee bijvoorbeeld worden voorkomen dat men wordt benaderd voor een enquête of deelname aan een vervolgonderzoek. Het register voorkomt niet dat uw voertuig als anonieme passant (dus zonder kenteken) wordt opgenomen in bijvoorbeeld totaal tellingen, intensiteitsmetingen, enzovoorts. Ook verkeersonderzoeken die niet zijn aangesloten bij scanmijniet.nl of kentekenregistraties die een handhavend karakter hebben (zoals trajectcontroles, toegangscontroles, enzovoorts) zullen geen gebruik maken van dit register. Voor privacy beschermende maatregelen die dergelijke meetsystemen bevatten verwijzen we u naar de betreffende uitvoerder.