Frequently Asked Questions

Het Scan-mij-niet register is een initiatief van ARS Traffic & Transport Technology en Spitsmijden.nl. Weggebruikers kunnen zich vanaf september 2016 in dit register inschrijven wanneer zij niet willen dat hun kentekengegevens worden gebruikt voor verkeersonderzoeksprojecten die zich hebben aangesloten bij scanmijniet.nl.

Verkeersonderzoeken worden gedaan in opdracht van de overheid met als doel om de verkeerssituatie ter plekke in kaart te brengen en zo te kunnen bepalen welke verbeteringen er mogelijk zijn om bijvoorbeeld files te verminderen en de doorstroming te bevorderen. Een goed doel dus. Verreweg de meeste weggebruikers hebben er geen probleem mee dat deze verkeersonderzoeken worden uitgevoerd. Sommigen weggebruikers vinden het, ondanks de strenge privacyregels rondom deze verkeersonderzoeken, toch niet fijn dat hun kenteken ongevraagd  wordt geregistreerd. Deze weggebruikers hebben de mogelijkheid om via Scan-mij-niet hun kenteken uit te sluiten van deelname aan een dergelijk onderzoek. Hun kentekengegevens worden dan niet gebruikt in de verkeersonderzoeken die zich bij ons hebben aangesloten en onmiddellijk gewist wanneer er een (automatische) registratie optreedt. 

U kunt zich inschrijven door op de homepage  uw kenteken in te voeren, tezamen met uw e-mailadres en een zelfgekozen wachtwoord. Na inschrijving ontvangt u binnen enkele minuten een e-mail met daarin een bevestigingslink. Na het aanklikken van deze link is uw inschrijving in het Scan-mij-niet register definitief.

Ja, dit kan. Wanneer u bijvoorbeeld in België of Duitsland België woont, maar in Nederland werkt, bestaat de kans dat uw kentekengegevens ten behoeve van verkeersonderzoek geregistreerd worden. Wilt u dat deze gegevens niet gebruikt worden? Schrijf uzelf dan in op www.scanmijniet.nl.

U kunt maximaal 6 kentekens inschrijven in het Scan-mij-niet register. Heeft u meer kentekens op uw naam staan? Neem dan contact op met ons via info@scanmijniet.nl

Ja, dit kan. Wanneer u zich inschrijft, kunt u met behulp van het “plusje” naast het kentekenveld een extra kenteken toevoegen. 

Nee, aan uw inschrijving in het Scan-mij-niet register zijn geen kosten verbonden. 

Uw inschrijving in het Scan-mij niet register wordt binnen twee weken verwerkt.

Uw inschrijving in het Scan-mij-niet register is in principe een jaar lang geldig. Alleen wanneer een wijziging van de tenaamstelling van uw kenteken plaatsvindt (bijvoorbeeld bij verkoop van het kenteken), vervalt de inschrijving eerder. Wanneer een tenaamstelling wijzigt of twee weken voordat uw inschrijving na één jaar verloopt, zullen wij u hiervan per e-mail op de hoogte stellen.

U kunt uw inschrijving wijzingen via uw persoonlijke pagina. Login op scanmijniet.nl met behulp van uw e-mailadres en wachtwoord en klik vervolgens op “account”. Hier kunt u de gewenste wijziging(en) doorvoeren.

U kunt uzelf uitschrijven via uw persoonlijke pagina. Login op scanmijniet.nl met behulp van uw e-mailadres en wachtwoord en klik vervolgens op “account”. Onderaan deze pagina kunt u zich uitschrijven voor het Scan-mij-niet register. Nadat u zich heeft uitgeschreven, ontvangt u hier per e-mail een bevestiging van.

Het gebruik maken van scanmijniet.nl is voor verkeersonderzoeken een vrijwillige maatregel om de privacy van verkeersdeelnemers optimaal te waarborgen. Er is (nog) geen verplichting op het gebruik van dit register. Op de pagina ‘aangesloten onderzoeken’ kunt u inzien welke projecten er momenteel zijn aangesloten.

 

Scanmijniet.nl is bedoeld om ervoor te zorgen dat de kentekens, voor de automobilisten die dit wensen, niet worden opgenomen in verkeersonderzoeken. Afhankelijk van het soort onderzoek kan hiermee bijvoorbeeld worden voorkomen dat men wordt benaderd voor een enquête of deelname aan een vervolgonderzoek. Het register voorkomt niet dat uw voertuig als anonieme passant (dus zonder kenteken) wordt opgenomen in bijvoorbeeld totaal tellingen, intensiteitsmetingen, enzovoorts. Ook verkeersonderzoeken die niet zijn aangesloten bij scanmijniet.nl of kentekenregistraties die een handhavend karakter hebben (zoals trajectcontroles, toegangscontroles, enzovoorts) zullen geen gebruik maken van dit register. Voor privacy beschermende maatregelen die dergelijke meetsystemen bevatten verwijzen we u naar de betreffende uitvoerder.