Onderzoeken

Plaatsing van camera’s voor verkeersonderzoek op de N279 Veghel-Asten

VEGHEL/ASTEN – Vanaf 9 december worden op diverse plekken langs het traject Veghel-Asten camera’s opgehangen voor een verkeersonderzoek waarbij gebruik wordt gemaakt van kentekenherkenning. Van 1 januari 2020 tot en met 31 maart 2022 wordt in kaart gebracht wie over de weg rijdt. Die informatie wordt gebruikt bij het aanbieden van diverse nieuwe mobiliteits- en vervoersdiensten vooruitlopend op de reconstructie van de N279 in het kader van het programma SmartwayZ.NL. 

Die nieuwe diensten vallen onder de zogenoemde Minder Hinder-maatregelen. Tot deze maatregelen behoren elektrische deelauto’s, -fietsen, en –scooters, die te gebruiken zijn via een app of mobiliteitskaart. Deze zijn bedoeld om voor, tijdens en na de verbouwing van de N279 reizigers slimme en schone alternatieven aan te bieden.

Automobilisten die van de N279 gebruikmaken en niet gescand willen worden kunnen dit kenbaar maken in het Scan-mij-niet register op scanmijniet.nl. Naar verwachting wordt vanaf eind 2021 grootschalig aan de N279 gewerkt. De provincie Noord-Brabant maakt onder andere de aansluitingen ongelijkvloers, ter bevordering van de bereikbaarheid en leefbaarheid op en rond het traject.

Verkeersonderzoek Utrecht A12

Van 29 augustus 2016 tot en met eind maart 2017 voert ARS Traffic & Transport Technology namens Rijkswaterstaat en de Gemeente Utrecht in opdracht van de Provincie Utrecht een verkeersonderzoek uit tussen Knooppunt Oudenrijn en Knooppunt Lunetten op de A12, en op de Jutfasebrug, Bevrijdingslaan, de Meernbrug en de Nieuwegeinsebrug. De gegevens worden gebruikt voor nadere analyse van de verkeersstromen. Doel hiervan is te komen tot maatregelen om de bereikbaarheid van de regio Utrecht te verbeteren. De camera’s registreren het kenteken, het passagetijdstip en de locatie van het autoverkeer. Snelheidsovertredingen worden niet geregistreerd. De registratie is in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens. 

Spitsmijden Maastunnel

Van 1 juli 2017 tot en met eind november 2019 voert ARS transport & traffic technology namensDe Verkeersonderneming, in opdracht van de gemeente Rotterdam een verkeersonderzoek uit op de Erasmusbrug, Willemsbrug en Maastunnel. De gegevens worden gebuikt voor nadere analyse van de verkeersstromen. Doel hiervan is de bereikbaarheid van het centrum van Rotterdam te verbeteren tijdens de werkzaamheden aan de Maastunnel. De camera's registreren het kenteken, het passagetijdstip en de locatie van het verkeer. Snelheidsovertredingen worden niet geregistreerd. De registratie is in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens.